top of page

קונספרציה או אמת?

עושים סדר בשאלות חשובות שעל הפרק

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

מי שמצליחים להרשם ראשונים במערכת יקבלו עדיפות למסגרת אותה בחרו

אין תעדוף או השלכות כלשהן הקשורות לסדר הנרשמים באתר. למעשה, קיים אותו סיכוי קבלה בין נרשמי הדקה הראשונה לנרשמי הדקה האחרונה.

אם נשארים באותו הגן אין צורך להרשם מחדש

כל תלמיד.ה עפ"י חוק מחוייב.ת ברישום מחדש (רק בגנים)

אני יכול.ה לרשום את ילדיי באופן חופשי למוסד חינוכי מחוץ ליישוב

תלמידים המבקשים ללמוד ברשות אחרת מחוייבים באישור המועצה לכך. עפ"י חוק תלמיד לא יכול להיות רשום בשני מקומות.

חריגי גיל (תלמידים שלא מלאו להם 3) יכולים להירשם לגנים ולקבל לכך אישור חריג

אין אישור בשנים האחרונות לאשר רישום לחריגי גיל.
רק ילדים שימלאו להם 3 עד סוף שנת 2020 רשאים להרשם

bottom of page