top of page

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

אתי לוי

בן 62.5, עם רזומה של 37 שנה בהוראה, 9 מתוכן בניהול תיכון אורט גרינברג  בטבעון.

"אני מאמין שהמעז מנצח ולא הנמנע", הוא אומר, "בבית ספרנו לא חוששים להיכשל". 

בית הספר אורט טבעון נבחר להיות אחד מבתי הספר שהתכנית החדשנית Futer ready תפעל אצלו. מדובר בתכנית שמעודדת תלמידים ותלמידות בגילאי החטיבה ללמוד בחברות המובילות במשק ולקבל מהן הסמכות במקצועות ההיטק. התכנית מעניקה לתלמידים מיומנויות מקצועיות וחברתיות, ומאפשרות ראיה רחבה יותר, כך כשהם יגיעו לתיכון הם כבר יצטיינו.

הם משלנו

ברכות לשניים ממנהלי בתי הספר בקרית טבעון, על שזכו בפרס הצטיינות בקטגוריית

'מנהלים פורצי הדרך' לשנה"ל תשפ"ג מטעם מחוז חיפה.

 

"הצליחו להטמיע חדשנות, והגיעו להישגים מרשימים בתחום הלימודי,

הערכי והרגשי-חברתי"

טלי דלויה

פעילה במערכת החינוך 23 שנים, מתוכם זכינו בה כמנהלת קרית עמל זה עשור.

נשואה ואם לשלושה. 

בשנים האחרונות טלי עמלה על שינוי משמעותי, הבא לידי ביטוי בפדגוגיה חדשנית ומגוונת, המתמקדת בלמידה פעילה, במרחבי למידה אטרקטיביים המעודדים למידה חווייתית ומכוננים משמעות.  "האתגר שלנו הוא הטמעת השינוי הפדגוגי והפיכתו לתרבות ארגונית בית ספרית" אומרת דלויה ומדגישה "אנו שואפים ליצור אקלים של אפשרויות והזדמנויות, לאפשר לתלמידים לחלום, להבין את העולם סביבם, לממש את כישוריהם ויכולותיהם, לפתח מיומנויות בין אישיות וללמדם כישורים שיכינו אותם לחיים בחברה על מנת שיוכלו להפוך לבוגרים שהגשימו את עצמם.

bottom of page