top of page

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

במאמץ משותף ולאחר מרוץ נגד הזמן של כל צוותי המועצה, פתחנו השנה שלושה גנים חדשים בשכונת ״צל אורנים״: גן "חרצית" (גן צעיר) והגנים "ברוש" ו"חרוב" (גנים בוגרים). זו בשורה משמעותית לא רק למשפחות החדשות שעברו להתגורר בשכונה אלא עבור כלל היישוב, שכן פתיחת הגנים תפחית עומס משמעותי ממצבת כל שאר הגנים.

לאחר פתיחת שנת הלימודים החדשה, יעסקו הצוותים ביחד עם מחלקת החינוך במועצה בגיבוש תפיסה פדגוגית ייחודית כך שהקירות הלבנים הם למעשה גם דף חלק ליצירת תכנים חינוכיים יצירתיים. 

גם לאחר פתיחת השנה, אין בכוונתנו להוריד את הרגל מהגז ופנינו לקראת הקמת בית ספר יסודי חדש שיחנך בספטמבר הבא. אנחנו מאמינים שהמתקן החדש והמבנים הנוספים שעתידים לקום במהלך השנה יתהוו אט אט לכדי אשכול חינוך משגשג ופורה, שיתעצב לפי האופי של השכונה ויהיה מוקד מרכזי בתוכה.


טלי רביב קרויטורו, מנהלת מחלקת חינוך במועצה :״עיצוב הגנים החדשים כולל מגוון מרחבי למידה בתוך הגן, אשר יאפשרו לילדים והילדות לנוע בסקרנות בין החללים השונים".הקרבה לטבע, הסמיכות למכללת ״אורנים״ וחיבורים פוטנציאליים עם הקהילה, יהוו נדבכים משמעותיים בבניית התפיסה הפדגוגית בגנים".

אנחנו נרגשים ושמחים על ההתחדשות וההתרחבות של מערכת החינוך בקרית טבעון. ישר כוח לעוסקים ולעוסקות במלאכה ובברכת שנת לימודים מוצלחת.

שכונה חדשה, שנה חדשה, גנים חדשים

מערכת החינוך המקומית מתרחבת

bottom of page