top of page

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

השיטה של הטבע ללמוד את לוח הכפל בעל פה

נותן הכי הרבה שעות נוספות

איך הפך היער למורה הכי פופולרי בשוק?

דבר ראש המועצה

שנת לימודים חדשה עומדת לפתחנו, ובתוכה התפתחות והתחדשות רבה במערכות החינוך שלנו – מנהלות חדשות, יחידות לקידום נוער חדשה, השקת תכנית הכוורת שלנו, תכניות חדשות בגנים והתחדשות הצהרונים, ועוד.

מתוך תפיסת החשיבות שלה לעתיד היישוב והמדינה, מערכת החינוך היא המקום בו אנחנו כולנו ואני באופן אישי משקיעים את מירב המשאבים. השקעת המשאבים הזאת באה לידי ביטוי הן בהיקפי ההשקעה הכספיים ההולכים וגדלים מידי שנה והן בהיבטי השקעת הזמן ותשומת הלב למערכת החינוך, שהיא הנושא הראשון במעלה מבחינתנו.

בתוך מהלכים רבים שיוצאים לדרך, אני רוצה להרחיב על אחד החשובים ביותר בעיניי והוא הקמת היחידה לקידום נוער שנפתחת השנה בטבעון - מטרת היחידה  היא יצירת רשת בטחון חינוכית, חברתית ותעסוקתית לטיפול בבני ובנות נוער בגילאי 14-18, שנשרו ממסגרות החינוך הפורמלית או מתקשים לתפקד ולהסתגל בתוכה. השמחה וההתרגשות שלי  נובעת בעיקר מהגשמה של עקרון שמבחינתנו הוא קו מנחה לפעולה – קרית טבעון היא הבית של כולם, ואנחנו פועלים בכדי לתת מענה חינוכי מספק לכל מי שזקוק לכך כאן, אצלנו בבית.

אני רוצה לאחל בהצלחה גדולה לכלל צוותי החינוך שיפעלו השנה ביישוב – המורים והמורות, הסייעות, הגננות ומנהלות הגנים, מובילות הצהרונים וצוותיהן, מנהלי ומנהלות בתי הספר, צוותי הייעוץ והטיפול, אבות הבית והמזכירות, ולכל מי שיפעל במוסדות השונים.

אני רוצה  להגיד תודה גדולה – להנהלת המועצה שמגבה ותומכת, לצוותי המועצה שעמלו והכינו פיזית את פתיחת השנה הזו, לרשת המתנ"סים על השותפות במסגרות השונות, לוועד ההורים היישובי שהוא שותף משמעותי לכל מהלך . תודה אחרונה  וחשובה, לטלי רביב קרויטורו מנהלת מחלקת החינוך שלנו וכל הצוות שלה – שטורח ומכין ועומל על הכנת השנה הזו  כבר חודשים רבים במקצועיות וברצינות.

וכמובן – תודה לכם ההורים. תודה על התמיכה בצוותים ועל השותפות והרוח הגבית.

שתהיה שנה של שלום ושלווה, סקרנות למידה התנסות והרבה טוב  – לכולנו ובמיוחד לילדים והילדות.

bottom of page